+34 986 60 51 52
amoralia@centrodediaamoralia.es

Política de Privacidade

De conformidade có establecido no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (“LOPD”), AMORALIA, S.L. informa ó usuario do sitio Web “www.centrodediaamoralia.es” (en diante, “el sitio Web”) de que:

  • A través do sitio Web unicamente trátanse datos de carácter persoal a efectos de responder ás consultas efectuadas a través do formulario de contacto do sitio Web.

A tal fin, nótese que os campos de dito formulario sinalados cun asterisco deben cumprimentarse sen excepción, polo que a súa omisión impedirá que AMORALIA, S.L. proporciónelle a información solicitada.

  • AMORALIA, S.L. asumirá que os datos introducidos polo usuario no formulario de contacto son exactos, veraces e que o usuario consinte expresamente a AMORALIA, S.L. para que proceda ó seu tratamento ó servizo da finalidade previamente indicada. Tales datos incorpóranse ó ficheiro responsabilidade de AMORALIA, S.L., debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, baixo o nome “ADMINISTRACIÓN”.

Con tal motivo, rogámoslle comunique a AMORALIA, S.L. calquera modificación dos datos persoais que nos facilitara para que a información que conteñen os nosos ficheiros se manteña permanentemente actualizada e exenta de erros.

Pola súa banda, o titular dos datos responderá da veracidade, exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais proporcionados a AMORALIA, S.L.

  • AMORALIA, S.L. adoptou, respecto das súas instalacións, sistema e ficheiros, as medidas de seguridade legalmente previstas no Título VIII do Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.
  • AMORALIA, S.L. garante a confidencialidade dos datos persoais que se atopen baixo a súa responsabilidade, sen perxuízo do seu deber de colaborar cas autoridades públicas competentes mediante a cesión de datos persoais ás mesmas cando veña obrigado a elo e sexa requirida de conformidade cas disposicións legais e regulamentarias aplicables.
  • Asemade, infórmaselle de que estamos a empregar “cookies” neste sitio Web. Por favor, siga este enlace para obter información relacionada: Política de Cookies.
  • En virtude do disposto no artigo 15 e seguintes da LOPD e dos termos previstos no Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, AMORALIA, S.L. infórmalle de que poderá exercitar, en calquera momento, os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ó tratamento dos datos indicador, mediante escrito acompañado de copia do documento oficial que o identifique, dirixíndose a AMORALIA, S.L., Barrio de Virgen del Camino, 6-B, C.P. 36712, Tui (Pontevedra).
Este sitio Web emprega cookies propias e de terceiros, a fin de mellorar súa experiencia de navegación e analizar as visitas recibidas en aquél mediante Google Analytics.
Para máis información, lea a nosa Política de Cookies.